Go to Shop. Connect with your local Frendy Partner. Start shopping & saving.

Home

Visit your nearest mart!

North Gujarat

Shela | Vastral | Khodiyarnagar | Nikol | Jetalpur | Chhala | Sargasan | Palanpur | Bopal Gam

Sabarkantha

Vadali | Chithroda

Kheda

Kathlal | Chipadi | Mahuda

Saurashtra

Gondal | Kalavad | Porbandar | Morbi | Daslada | Lalpur, Jamnagar | Indira Marg, Jamnagar | Rajkot